Kat

Ako sa pripraviť na sylabus CAT?

Ako sa pripraviť na sylabus CAT?

Sylabus DILR skúšky CAT zahŕňa témy, ktoré si vyžadujú analytickú interpretáciu údajov, ako sú hádanky, koláčové grafy, tabuľky a stĺpcové grafy.Sylabus CAT: Kľúčové témy a váha.

Syllabus CAT Témy na rok 2022 Hmotnosť
Čítanie Porozumenie RC pasáže 24 %
Interpretácia údajov Tabuľky, grafy, Vennov diagram 16 %

Je založený CAT MCQ?

Vzor CAT je založený na podobných prijímacích skúškach s otázkami s viacerými možnosťami výberu (MCQ), ktoré je potrebné vyriešiť v určitom časovom období. Predtým mala skúška CAT 180 minút so 100 otázkami, ale v CAT 2020 sa trvanie skúšky aj počet otázok skrátili v dôsledku pandémie COVID-19.

Je v CAT skúške matematika?

Sylabus CAT je rozdelený do 3 častí - Quant, verbálna zdatnosť, DILR. V podstate časť matematiky je založená na aritmetike, algebre, geometrii, trigonometrii atď. na úrovni 9,10.

Je CAT ľahké prelomiť?

Áno. Nie je to veľmi jednoduché, ale zvládnuť skúšku CAT nie je ťažké. Je to otvorený test pre všetkých vysokoškolákov s inžinierskym alebo neinžinierskym vzdelaním. CAT skúška je pre inžinierske štúdium úplne irelevantná.

Čo je dobré skóre CAT?

Dobré CAT skóre pre všetky B-školy úrovne

Tier Minimálne CAT skóre Minimálne sekčné skóre
Najvyššia úroveň 200 80-85
Stredná vrstva 120 40 – 50
Nízka úroveň 100 30 – 40

Je CAT dôležitý pre MBA?

CAT je vstupnou bránou pre prijatie na najlepšie MBA vysoké školy. Vysoké školy, ktoré akceptujú skóre CAT, ponúkajú vynikajúce možnosti umiestnenia. CAT hodnotí kandidátov na základe ich vedomostí, schopností a zručností.

Pridajte sa k nášmu newsletteru